Административнa сграда с автоцентър

Обектът представлява балансирана композиция от ниско и високо тяло. Пететажният обем на административната сграда включва рецепция с кафе-бар, три офисни етажа , етаж с апартаменти за временно обитаване и последно ниво – заседателна зала. Ниското тяло обхваща две складови нива, специализиран магазин за авточасти и масла както и контролно- диагностичен пункт и автомивка с 6 клетки.  Обща РЗП – 3500 кв. м